אתר מספק שירותי ליווי להיכרויות,לחברה ובילוי (ללא מין). אתר מיועד להיכרויות, שירותי עיסוי ושירותי ליווי ללא מין בבני ברק. האתר כפוף לחוק העונשים האוסר על פרסום שירותי זנות ולשאר חוקי המדינה. כל המפר את חוקי המדינה ייענש על פי כל חומרת הדין. התראה: פרסומות לא חוקיות תרדנה מייד מהאתר וכספי תמורה לא יוחזרו
0543430545

0543430545

error: Content is protected !!